Kinderbijslag: gratis geld

Een kind kost redelijk wat geld. Dat wist je als het goed is van tevoren. Als je die kosten niet kunt dragen, had je misschien iets langer moeten wachten met het krijgen van een kind. Toch vindt onder andere de Nederlandse overheid dat ouders een tegemoetkoming verdienen voor de onderhoudskosten van hun kind. En nu je vader bent of wordt heb jij daar ook recht op. Gratis geld! Niet zeuren en gewoon aannemen. Zo makkelijk krijg je doorgaans geen belastinggeld terug van de overheid.

Kinderbijslag aanvragen

Om in aanmerking te komen voor kinderbijslag moet je (uiteraard) kinderen (of adoptie-, pleeg- of stiefkinderen) hebben die jonger zijn dan 18 jaar. Daarbij moet je wonen of werken in Nederland (of in het buitenland werken voor een Nederlandse werkgever). Het aanvragen van kinderbijslag is tegenwoordig erg eenvoudig. Binnen 2-4 weken na de geboorte van je kind (die je hebt aangegeven bij de gemeente) ontvang je namelijk een brief van de Sociale Verzekeringsbank. Op dat moment kun je inloggen met je DigiD op MijnSVB, waar je de aanvraag invult. Kind kan de was doen!

Hoogte kinderbijslag

De hoogte van de kinderbijslag is, anders dan een kindgebonden budget, niet afhankelijk van je salaris of dat van je vrouw. Wel hangt de hoogte van de kinderbijslag af van de leeftijd van je kind. De kinderbijslag 2019 per kind is als volgt:

  • 0 t/m 5 jaar: €219,97
  • 6 t/m 11 jaar: €267,10
  • 12 t/m 17 jaar: €314,24

Toekomst

De kinderbijslag voor oudere kinderen zal in de toekomst geleidelijk verlaagd worden tot het niveau van dat van jonge kinderen. Daarbij worden de voorwaarden met betrekking tot dubbele kinderbijslag voor uitwonende kinderen aangescherpt. Wil je meer weten over kinderbijslag en bijzondere regelingen. Kijk dan eens op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Delen: