Kindgebonden budget

Sommige ouders hebben recht op een kindgebonden budget. Dit is een door de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst betaalde inkomensafhankelijke bijdrage in de onderhoudskosten van je kind. Met andere woorden: extra gratis geld!

Wanneer recht op kindgebonden budget?

Jullie hebben recht op een kindgebonden budget wanneer je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Eén of meer kinderen jonger dan 18 jaar
  • Je de Nederlandse nationaliteit bezit of verblijfsvergunning hebt
  • Het gezamenlijke toetsingsinkomen lager is dan een bepaald bedrag

Hoogte kindgebonden budget

De hoogte van het kindgebonden budget is inkomensafhankelijk. Op de site van de Belastingdienst kun je een proefberekening maken om te zien hoe hoog voor jullie situatie het kindgebonden budget is.

Delen: